A – kategorije

AM Mopedi, laki tricikli i laki četvorocikli. Za upis je potrebna lična karta i navršenih 16 godina. Polaže se teoretski deo ispita. Za izdavanje vozačke dozvole AM kategorije potrebno je lekarsko uverenje.

A1 Motocikli čija radna zapremina motora nije veća od 125cm3 i snage motora do 11kW, kao i teški tricikli čija snaga motora ne prelazi 15 kW. Za obuku je potrebna lična karta, lekarsko uverenje i PSP, ili AM dozvola i navršenih 15 godina. Sa navršenih 16 godina kandidat stiče pravo da izađe na teoretski i praktični deo ispita.

A2 Motocikli čija snaga motora nije veća od 35 kW i čiji odnos snage motora i mase vozila nije veći od 0,2 kw/kg Za obuku je potrebna lična karta, lekarsko uverenje i PSP,AM, ili B dozvola i navršenih 17 godina. Sa navršenih 18 godina kandidat stiče pravo da izađe na teoretski i praktični deo ispita.

A Motocikli i teški tricikli čija snaga motora prelazi 15 kW Za obuku je potrebna lična karta, lekarsko uverenje i PSP, AM, ili B dozvola i navršene 23 godine. Sa navršenih 24 godina kandidat stiče pravo da izađe na teoretski i praktični deo ispita, osim kandidata koji poseduju vozačku dozvolu A2 kategorije najmanje 2 godine.

B – kategorije

B1 Teški četvorocikli.

B Motorna vozila čija najveća dozvoljena masa nije veća od 3.500 kg i koja nemaju više od osam mesta za sedenje, ne računajući sedište za vozača. Za obuku je potrebna lična karta, lekarsko uverenje i navršenih 16 godina. Obuka se sastoji od 40 m/č , osim za kandidate koji poseduju vozačku dozvolu PSP, AM ili A kategorije, koji imaju mogućnost da idu na skraćenu obuku od 20 m/č. Sa navršenih 17 godina kandidat stiče pravo da izađe na teoretski i praktični deo ispita. Po položenom ispitu dobija se probna vozačka dozvola, sa rokom važenja od jedne godine. Ograničenja koja nosi probna vozačka dozvola: • Može se koristiti samo na teritoriji Republike Srbije • Zabrana upravljanja vozilom u periodu od 23:00-05:00 • Zabrana upotrebe telefona i drugih sredstava za komunikaciju • Brzina kretanja vozila ne sme biti veća od 90% od brzine koja je dozvoljena na delu puta kojim se vozilo kreće • Motorno vozilo kojim upravlja lice koje ima probnu vozačku dozvolu, mora biti označeno posebnom oznakom “P” • Vozač koji ima probnu vozačku dozvolu, a nema navršienih 18 godina života, ne sme da da upravlja vozilom bez nadzora lica, koje ima vozačku dozvolu B kategorije najmanje 5 godina • Sa probnom vozačkom dozvolom nije moguće upisati obuku za druge kategorije.

BE Skup vozila čije vučno vozilo pripada kategoriji B, a priključno vozilo ima najveću dozvoljenu masu veću od 750 kg, a nije veća od 3.500 kg.

C – kategorije

C1 Motorna vozila čija je najveća dozvoljena masa veća od 3.500 kg, a nije veća od 7.500 kg. Za obuku je potrebna lična karta, lekarsko uverenje, vozačka dozvola B kategorije i navršenih 17 godina.Obuka se sastoji od 10 m/č . Sa navršenih 18 godina kandidat stiče pravo da izađe na teoretski i praktični deo ispita.

C Motorna vozila čija je najveća dozvoljena masa veća od 3.500 kg Za obuku je potrebna lična karta, lekarsko uverenje, vozačka dozvola B kategorije i navršenih 20 godina. Obuka se sastoji od 10 m/č. Sa navršenom 21 godinom kandidat stiče pravo da izađe na teoretski i praktični deo ispita.

C1E Skup vozila čije vučno vozilo spada u kategoriju C1, a najveća dozvoljena masa priključnog vozila prelazi 750 kg i najveća dozvoljena masa skupa ne prelazi 12.000 kg, kao i skup vozila čije vučno vozilo spada u kategoriju B, a najveća dozvoljena masa priključnog vozila prelazi 3.500 kg i najveća dozvoljena masa skupa vozila ne prelazi 12.000 kg Za obuku je potrebna lična karta, lekarsko uverenje i vozačka dozvola C1 kategorije. Obuka se satoji od 5 m/č. Polaže se praktični deo ispita.

CE Skup vozila čije vučno vozilo pripada kategoriji C, a najveća dozvoljena masa priključnog vozila je veća od 750 kg Za obuku je potrebna lična karta, lekarsko uverenje i vozačka dozvola C kategorije. Obuka se satoji od 5 m/č. Polaže se praktični deo ispita.

D – kategorije

D1 Motorna vozila za prevoz lica, koja osim sedišta za vozača imaju više od 8, a najviše 16 sedišta, čija maksimalna dužina ne prelazi 8m Za obuku je potrebna lična karta, lekarsko uverenje, posedovanje vozačke dozvole C1 kategorije najmanje 2 godine i navršenih 20 godina. Obuka se sastoji od 5 m/č. Sa navršenom 21 godinom kandidat stiče pravo da izađe na teoretski i praktični deo ispita.

D Motorna vozila za prevoz lica, koja osim sedišta za vozača imaju više od 8 sedišta Za obuku je potrebna lična karta, lekarsko uverenje, posedovanje vozačke dozvole C kategorije najmanje 2 godine i navršene 23 godina. Obuka se sastoji od 5 m/č. Sa navršene 24 godine kandidat stiče pravo da izađe na teoretski i praktični deo ispita.

DE Skup vozila čije vučno vozilo pripada kategoriji D, a najveća dozvoljena masa priključnog vozila je veća od 750 kg Za obuku je potrebna lična karta, lekarsko uverenje i vozačka dozvola D kategorije. Obuka se satoji od 5 m/č. Polaže se praktični deo ispita.

Kontakt informacije:
Adresa: Jošanički Kej 18, 36300 Novi Pazar
Telefon: 020/601-570; 063/614-475
064/63-42-402; 066/381-631
062/680-620
E-mail: kemopionir@gmail.com
Radno vreme:
Ponedeljak - Petak: 07:00 - 21:00
Subota: 07:00 - 19:00
Nedelja: Zatvoreno