Obuku za vozača je moguće početi sa 16 godina. Sa punih 17 godina je moguće polagati vozački ispit.
Minimalni broj časova je 40. Trajanje jednog časa je 45 minuta.
U slučaju neuspešnog polaganja teoretskog/praktičnog ispita potrebno je da prođe 15 dana pre ponovnog polaganja istog ispita.
Ispitnu komisiju čine dva člana: licencirani ispitivač iz auto škole i ispitivač iz Ministarstva unutrašnjih poslova.
Za obuku i polaganje teorijskog i/ili praktičnog ispita lekarsko uverenje ne sme biti starije od 12 meseci, a za izdavanje vozačke dozvole uverenje ne sme biti starije od 6 meseci.
Položeni teorijski ispit važi 12 meseci.
Za upis u auto školu je dovoljno da donesete ličnu kartu.
Cena praktične obuke za B kategoriju je 40.000 dinara.
Cena teorijske obuke za B kategoriju je 12.000 dinara.
Ovu oznaku na vozilu moraju imati svi vozači koji poseduju probnu vozačku dozvolu. Oznaka mora biti postavljena na vidno mesto, u gornjem desnom uglu prednjeg vetrobranskog stakla, kao i na gornjem desnom uglu zadnjeg stakla. Kazna za nepoštovanje ove obaveze iznosi 3.000 dinara.
Ne. Prvo morate položiti ispit iz prve pomoći.
Moguće je.
Kontakt informacije:
Adresa: Jošanički Kej 18, 36300 Novi Pazar
Telefon: 020/601-570; 063/614-475
064/63-42-402; 066/381-631
062/680-620
E-mail: kemopionir@gmail.com
Radno vreme:
Ponedeljak - Petak: 07:00 - 21:00
Subota: 07:00 - 19:00
Nedelja: Zatvoreno