Skretanje ulevo

Prilikom skretanja ulevo na raskrsnici obavezni smo da propustimo vozila koja dolaze iz suprotnog smera koja idu pravo ili skreću desno. Vozila iz suprotnog smera ne smeju da usporavaju menjaju pravac i slično. Ne propuštanjem vozila direktno ugrožavamo bezbednost i pravimo potencijalni sudar. Najveći broj sudara se izazove upravo kod ove radnje. Oprez.

Ukoliko tramvaj skreće ulevo a mi se krećemo pravo, u takvoj situaciji tramvaj ima prednost. Na tramvaj se ne odnosi pravilo desne strane i pravilo skretanja ulevo i u takvoj situaciji tramvaj ima prednost ukoliko saobraćajnim znakom nije drugačije određeno.

Postoje i izuzeci kod skretanja ulevo kada je saobraćajnim znakom drugačije odredjeno prvenstvo znak (pružanje puta sa pravom prvenstva)

Ukoliko vozilo koje je u prednosti uspori zbog kretanja vašeg vozila smatra se da ste mu oduzeli prednost.

Bodovanje na vozačkom ispitu:

Ukoliko se desi da na polaganju vozačkog ispita kandidat skreće ulevo i ne propusti vozilo koje dolazi iz suprotnog smera, tj. ne ustupi prvenstvo prolaza, kandidat se ocenjuje ocenom NIJE POLOŽIO. U bodovnoj listi se zaokružuje stav 6.1 ne ustupanje prvenstva prolaza, i stav 7.1. ugrožavanje bezbednosti.

Poštovanje znaka stop

Stadoh na znak "STOP" i padoh na vozačkom ispitu !

Šta se ustvari desilo: kandidat uoči znak "STOP", uspori vozilo, osmotri raskrsnicu i nastavi kretanje. Nažalost upravo je pao na vozačkom ispitu!

Vozilo se na znak "STOP" mora osetno zaustaviti, ne toleriše se sporo kretanje vozila i prolazak preko zaustavne linije bez potpunog zaustavljanja automobila, bez obzira što u tom trenutku nema drugih vozila na putu i sl. Značenje saobraćajnog znaka je "obavezno zaustavljanje" i to se mora ispoštovati.

Pravilno: Potpuno zaustaviti vozilo ispred zaustavne linije, osmotriti i propustiti vozila koja se kreću ulicom na koju nailazite, vodeći računa da ista ne usporavaju, staju ili menjaju pravac. Nakon toga nastaviti kretanje. Ukoliko ispred nas već stoji vozilo na zaustavnoj liniji, a mi se nalazimo u koloni iza njega, moramo se ponovo zaustaviti ispred zaustavne linije kada se vozilo ispred nas pomeri.

Nepoštovanje znaka stop nedozvoljena postupanja:

Treba voditi računa o propuštanju vozila koja se kreću ulicom u koju ulazimo.

Propuštanje je radnja koju učesnik u saobraćaju preduzima kako bi omogućio kretanje drugog učesnika u saobraćaju koji ima pravo prvenstva, tako da ne dođe do promene dotadašnjeg načina kretanja učesnika u saobraćaju koji ima prvenstvo prolaza.

Zaustavna linija

Ukoliko iz bilo kog razloga znak STOP nije postavljen a na kolovozu se nalazi neisprekidana zaustavna linija, značenje zaustavne linije je isto kao samog znaka STOP.

Postupanje prema neisprekidanoj zaustavnoj liniji je identično postupanju situaciji kada je postavljen znak STOP.

Semafor (zeleno svetlo) i znak STOP

Nikako se ne zaustavljajte na znak ukoliko vam je svetlosnim znakom (zelenim svetlom) dozvoljen prolaz. Vozila koja se kreću iza vas ne očekuju zaustavljanje vašeg vozila i pravi se opasna situacija i mogućnost sudara.

Bodovanje na vozačkom ispitu:

Situacija br 1. Ukoliko se osetno ne zaustavi ispred zaustavne linije (vozilo se polako kreće, ali se ne zaustavi potpuno) kandidat dobija ocenu NIJE POLOŽIO – 6.7 tačka u bodovnoj listi – nezaustavljanje na saobraćajni znak "obavezno zaustavljanje" odnosno ispred oznake na kolovozu "neisprekidana linija zaustavljanja".

Situacija br 2. Ulazimo u raskrsnicu sa naše strane stoji znak STOP ukoliko vozilo koje se kreće putem na koji mi ulazimo: KOČI, USPORAVA ILI MENJA TRAKU RADI ESKIVIRANJA našeg vozila kandidat na polaganju dobija ocenu NIJE POLOŽIO bez obzira što smo se prethodno zaustavili ispred samog znaka poenta nije samo u zastavljanju već i u propuštanju vozila koja imaju prednost – Zaokružuje se 6.1 (nedozvoljena greška prilikom izvođenja radnji, odnosno postupanja).

Ako je vozilo koje je u datom trenutku imalo prednost kočilo, usporavalo ili menjalo traku u bodovnoj listi se zaokružuje nedozvoljena greška 7.1 (ugrožavanje bezbednosti) ocena NIJE POLOŽIO. Čest slučaj je da u takvim situacijama instruktor odnosno ispitivač reaguje pomeranjem volana kandidata ili kočenjem u tom slučaju u bodovnoj listi se zaokružuje i nedozvoljena greška zbog koje se završava ispit 7.3 bodovne liste, (delovanje ispitivača na komande)

Pravilne provere na ispitu su 30% vozačke dozvole

Prilikom skretanja, obilaženja, preticanja i menjanja saobraćajne trake svaki put je potrebna provera od najmanje tri pogleda:

Pokazivač pravca (žmigavac), se uključuje tek nakon izvršenih provera ukoliko time ne ometamo druga vozila. Smatra se greškom ako se uključi pokazivac a prethodno nisu odradjene provere (5 negativnih poena).

Greške: Delimične provere kandidat ne koristi sve tri provere, uključivanje pokazivača pre provere, prilikom provere mrtvog ugla (okretanje glave pozadi) kandidat gubi pravac pomera volan. Takodje je nepravilno predugo držati okrenutu glavu pozadi time se ne prati situacija ispred vozila.

Ako se tokom ispita utvrdi da kandidat očigledno ne koristi ogledala za osmatranje saobraćaja, kandidat ne dobija dovoljan broj pozitivnih poena koji su potrebni za prolazak na vozačkom ispitu.

Bodovanje na vozačkom ispitu:

Svaki put ukoliko ne uradite 3 pogleda prilikom skretanja, obilaženja, preticanja, promene saobraćajne trake, prestrojavanja, isključivanja, uključivanja u saobraćaj dobijate 5 negativnih poena.

Ukoliko prvo uključite pokazivač a nakon toga uradite 3 pogleda dobijate 5 negativnih poena.

Ukoliko dva puta ne proverite kako se od vas traži (tri pogleda pa pokazivač pravca) prilikom izvođenja iste radnje (npr. dva puta skrenete a niste proverili na pravilan način (tri pogleda pa pokazivač pravca) dobijate ocenu NIJE POLOŽIO.

Pravilne provere na ispitu su jako bitne, ko ih ne izvodi na pravilan način neće položiti vozački ispit.

Kad propuštati a kada ne?

Situacija 1. Vozač vidi pešački prelaz i automatski stane i propušta pešake nevodeći računa da je u tom momentu njemu zeleno svetlo a pešacima crveno. Ta radnja moze biti opasna: neočekivano stajemo, blokiramo raskrsnicu iza nas i pešaka dovodimo “ukoliko krene” u potencijalnu opasnost. Pogrešno: Zaustaviti vozilo i nuditi pešacima da prelaze na obeleženom pešačkom prelazu kada je pešacima crveno svetlo.

Situacija 2. Ukoliko čekamo na semaforu i otvori nam se zeleno svetlo moramo omogućiti pešacima koji su se zatekli na pešačkom prelazu da napuste pešački prelaz.

Situacija 3. Skrećemo na semaforizovanoj raskrsnici. Moramo biti oprezni prilikom skretanja levo i desno. Prilikom ulaska u bočne ulice na pešačkim prelazima se mogu pojaviti pešaci koji u isto vreme imaju slobodan prolaz – zeleno svetlo i moramo ih propustiti.

Situacija 4. Pešački prelaz nije regulisan semaforom, približavamo se pešačkom, pešaci prilaze prelazu ali još uvek nisu kročili na prelaz. U datoj situaciji zaustavite vozilo i sačekajte da pešaci stupe na pešački prelaz i pređu preko njega.

Situacija 5. Prilikom skretanja na bočni put ako nema obeleženog pešačkog prelaza, dužni smo da propustimo pešaka koji prelazi put.

Prekid trotoara koji nije obeležen pešačkom zebrom je mesto gde se pešaci moraju propustiti.

Bodovanje na vozačkom ispitu:

Ukoliko ne propustimo pešaka na obeleženom pešačkom prelazu dobijamo ocenu NIJE POLOŽIO, 6.1 stav u bodovnoj listi.

Obilaženje i preticanje

Pravilno obilaženje i preticanje:

Obratite pažnju na oznake na kolovozu. Preko pune linije i na obeleženom pešačkom prelazu je zabranjeno vršiti preticanje.

Pre početka preticanja ili obilaženja moraju biti ispunjeni sledeći uslovi:

Preporuka: vozila obilaziti na udaljenosti otvorenih vrata.

Ukoliko su ovi uslovi ispunjeni možemo izvršiti radnju.

Bodovanje na vozačkom ispitu:

Situacija 1.Ukoliko nemamo uslov za otpočinjanje radnje (vozilo dolazi is suprotnog smera, vozio pozadi nas je već započelo preticanje i sl), ta greška se ocenjuje ocenom NIJE POLOŽIO. 7.1. stav u bodovnoj listi – ugrožavanje bezbednosti.

Situacija 2.Ukoliko počnemo sa obilaženjem a provere nisu bile kompletne (tri pogleda), ili smo prvo uključili pokazivač pravca pa nakon toga izvršili uveravanje dobijamo 5 negativnih poena u rubrici obilaženje. Ukoliko istu grešku ponovimo drugi put kod izvođenja iste radnje, dobijamo ocenu NIJE POLOŽIO.

Situacija 3.Prilikom obilaženja idemo previše blizu parkiranom vozilu ili drugoj prepreci, i ispitivač deluje na kočnicu ili volan kako bi izbegao bočni sudar (čest slučaj na ispitu), nastaje kao loša procena kandidata o slobodnom prostoru sa desne strane vozila, dobija se ocena NIJE POLOŽIO, stav 7.3 delovanje ispitivača na komande.

Prodjoh na žuto svetlo, “mislio sam da smem”

Pogrešno: ako je jasno da ste mogli bezbedno da zaustavite vozilo na znak žutog svetla, nikako nemojte dodavati gas i proći kroz raskrsnicu. Prolazak na žuto u takvoj situaciji nije dozvoljen, negativno se boduje na vozačkom ispitu.

Bodovanje na vozačkom ispitu:

Prolazak na žuto svetlo smatra se nedozvoljenom greškom, zaokružuje se 6.4 stavka u bodovnoj listi, i kandidat dobija ocenu NIJE POLOŽIO.

Pravilno: posmatrajte semafor, nemojte se kretati brzinom većom od dozvoljene, na znak treptućeg zelenog svetla ili žutog zaustavite vozilo ispred zaustavne linije i sačekajte promenu svetla na semaforu.

Vozač sme da prodje kroz žuto svetlo na semaforu samo u situaciji kada nije u mogućnosti da bezbedno zaustavi vozilo. Ova stavka se u praksi često zloupotrebljava, dodaje se gas iako je postojala mogućnost bezbednog zaustavljanja.

Nepoštovanje semafora moguće greške zaključak:

Semafor sa zelenom strelicom za desno, smem li da skrenem?

Pravilno postupanje:

Pogrešno: Odredjen broj kandidata misli da na zelenu (uslovnu) strelicu imaju slobodan prolaz desno. Skreću ne vodeći računa o vozilima iz bočne ulice koji u isto vreme imaju zeleno svetlo.

Pravilno: Prilikom nailaska na semafor gde nam je skretanje udesno omogućeno dodatnom zelenom strelicom, obratite pažnju na pešake koji tada imaju slobodan prolaz, izadjite na liniju preglednosti, uverite se da li bezbedno možete skrenuti i nakon toga izvršiti skretanje. Vozila koja se kreću ulicom u koju ulazimo imaju prvenstvo prolaza, zeleno svetlo.

Treba voditi računa o propuštanju vozila koja se kreću ulicom u koju ulazimo.

Propuštanje je radnja koju učesnik u saobraćaju preduzima kako bi omogućio kretanje drugog učesnika u saobraćaju koji ima pravo prvenstva, tako da ne dođe do promene dotadašnjeg načina kretanja učesnika u saobraćaju koji ima prvenstvo prolaza.

Bodovanje na vozačkom ispitu:

Prolazimo kroz raskrsnicu a sa naše strane je semafor koji pokazuje USLOVNO ZELENO ukoliko vozilo koje se kreće putem na koji mi ulazimo: KOČI, USPORAVA ILI MENJA TRAKU RADI ESKIVIRANJA našeg vozila kandidat na polaganju dobija ocenu NIJE POLOŽIO.

Zaokružuje se 6.1 (nepoštovanje propisa o prvenstvu prolaza), ako je vozilo koje je u datom trenutku imalo prednost kočilo, usporavalo ili menjalo traku u bodovnoj listi se zaokružuje nedozvoljena greška 7.1 (ugrožavanje bezbednosti).

Čest slučaj je da u takvim situacijama instruktor odnosno ispitivač reaguje pomeranjem volana kandidata ili kočenjem u tom slučaju u bodovnoj listi se zaokružuje i nedozvoljena greška zbog koje se završava ispit 7.3 bodovne liste, (delovanje ispitivača na komande) i ispit se prekida.

Kretanje po putu

Prilikom kretanja po putu uočena je pojava da se kandidati ne kreću uz desnu ivicu kolovoza već uz razdelnu liniju, ovakvo kretanje se ne smatra pravilnim ukoliko ne postoje opravdani razlozi (rupe, oštećenja puta i sl.) i evidentiraće se kao greška.

Jedna od posledica navedenog načina kretanja je i pojava da kandidati preticanje biciklista i pešaka ne vrše na propisan način, odnosno radnju prolaženja pored ovih učesnika u saobraćaju ne smatraju obilaženjem odnosno preticanjem. Naime, kandidati smatraju da se kretanjem uz razdelnu liniju prestaje obaveza preduzimanja propisanih radnji za obilaženje i preticanje u odnosu na ove učesnike.

Savet: Vozite uz desnu ivicu kolovoza, svaku prepreku, kontejner, rupu, parkirano vozilo, pravilno obiđite vodeći računa na kompletne provere i ispunjenost svih gore navedenih elemenata i uslova za bezbedno obilaženje. Ukoliko imate više saobraćajnih traka u smeru kretanja koristite desnu saobraćajnu traku. Ukoliko se krećete levom saobraćajnom trakom i pritom usporavate saobraćaj (vozila se kreću iza vas), dobićete 1 negativan poen u bodovnoj listi u rubrici kretanje po putu.

Bodovanje na vozačkom ispitu:

Reagovanje ispitivača na komande (volan ili kočnica)

Smatra se krupnom greškom i nebezbednom vožnjom kandidata. Najčešće se dešava kod pogrešne procene kandidata prilikom skretanja i mimoilaženja.

Čest slučaj je da kandidati nemaju osećaja za prostor i širinu vozila, pogotovo sa desne strane, idu previše blizu parkiranih automobila, kontejnera i sl. u takvim situacijama ispitivač reaguje na volan i kočnicu što automatski dovodi do negativnog ishoda ispita.

Prilikom zaustavljanja iza vozila napravite odstojanje. Nemojte se “lepiti” na vozilo ispred i stajati u poslednjem momentu. Ostavite 2 – 3 metra slobodnog prostora, da vidite zadnje točkove vozila koje se nalazi ispred vas. Tako ostavljate sebi slobodan prostor za manevar prilikom potencijalnog obilaženja. Ako previše blizu stanete moguće da će ispitivač reagovati na kočnicu, i time dobijate negativne poene.

Kod obilaženja rastojanje bi trebalo biti oko pola metra između vas i prepreka sa desne strane.

Bodovanje na vozačkom ispitu:

Ukoliko se u toku polaganja vozačkog ispita desi da ispitivač reaguje na komande, tj. koči ili pomera volan, ispit se prekida a kandidat dobija ocenu NIJE POLOŽIO.

U bodovnoj listi se zaokružuju:

Obratite pažnju na pravilno menjanje brzina (TEHNIKA VOŽNJE)

Uzroci gašenja motora:

Kočnica, kvačilo, gas

Pravilno rukovanje sa volanom

Volan držite pravilno,(u poziciji kazaljki sata 10 do 2), nemojte voziti jednom rukom. Prilikom okretanja volana ne hvatajte volan sa unutrašnje strane, ne ostavljajte ruke ukrštene na volanu prilikom skretanja. Prilikom provera i prestrojavanja pazite da ne gubite pravac kretanja.

“Policija trenira strogoću”

Ponašanje – Strogo se primenjuju osnovna načela pristojnog oblačenja na vozačkom ispitu:

Sve gore navedeno može vam napraviti neočekivan problem, obratite pažnju !

Greške za koje ste opomenuti prilikom polaganja vozačkog ispita, nemojte ponavljati u daljem toku ispita, i ukoliko je moguće potrudite se da ih ispravite.

Ukoliko greške nisu krupne mogu da se oproste.

Nemojte se raspravljati sa komisijom protivrečiti, i opravdavati svoje greške. Na lep i pristojan način prihvatite primedbe, (bez obzira šta vi u tom momentu mislili).

Komisija odlučuje o ishodu vašeg ispita, i sigurno je da vas stav ponašanje i komunikacija mogu presuditi ukoliko ste na granici da položite odnosno ne položite.

Ukrštanje sa putem sa pravom prvenstva, znak “trougao” – propustite sva vozila.

Nikako ne vršiti skretanje bez provere i propuštanja vozila.

Nemamo obavezu potpunog zaustavljanja, ukoliko nema saobraćaja možemo proći kroz raskrnicu. Zaustavljamo se samo ako za to postoji potreba.

Međutim treba biti oprezan nemamo prednost prolaska i treba propustiti sva vozila.

Propuštanje je radnja koju učesnik u saobraćaju preduzima kako bi omogućio kretanje drugog učesnika u saobraćaju koji ima pravo prvenstva, tako da ne dođe do promene dotadašnjeg načina kretanja učesnika u saobraćaju koji ima prvenstvo prolaza.

Bodovanje na vozačkom ispitu:

Ukoliko vozilo koje se kreće putem na koji mi ulazimo: KOČI, USPORAVA ILI MENJA TRAKU RADI ESKIVIRANJA našeg vozila kandidat na polaganju dobija ocenu NIJE POLOŽIO. Razlog nepostovanje saobraćajnog znaka (obrnuti trougao) i ne ustupanje prvenstva prolaza.

U bodovnoj listi se zaokružuje 6.1 (nedozvoljena greška prilikom izvođenja radnji, odnosno postupanja) u slučaju da samo nismo propustili vozilo , ako je vozilo koje je u datom trenutku imalo prednost kočilo, usporavalo ili menjalo traku u bodovnoj listi se tada zaokružuje uz tačku 6.1 i nedozvoljena greška 7.1 (ugrožavanje bezbednosti, i prekida se ispit).

Čest slučaj je da u takvim situacijama instruktor odnosno ispitivač reaguje pomeranjem volana kandidata ili kočenjem u tom slučaju u bodovnoj listi se zaokružuje i nedozvoljena greška zbog koje se završava ispit 7.3 bodovne liste, (delovanje ispitivača na komande)

Kontakt informacije:
Adresa: Jošanički Kej 18, 36300 Novi Pazar
Telefon: 020/601-570; 063/614-475
064/63-42-402; 066/381-631
062/680-620
E-mail: kemopionir@gmail.com
Radno vreme:
Ponedeljak - Petak: 07:00 - 21:00
Subota: 07:00 - 19:00
Nedelja: Zatvoreno